ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

Η ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου έχει ως στόχο την βελτίωση του κελύφους και την αντικατάσταση των ανοιγμάτων του κτιρίου με γνώμονα τη βέλτιστη απόδοση αυτού. Ως αποτέλεσμα έχουμε τη μείωση της καταναλισκόμενης ενέργειας που απαιτείται για την θερμική άνεση εντός των χώρων του κτιρίου.

Σε κάθε έργο η ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου προβάλλει πλέον ως προτεραιότητα καθόσον τα επόμενα χρόνια θα αποτελέσει το κρίσιμο μέγεθος για την χρήση, την εκμετάλλευση και την αξιοποίηση του ακινήτου.

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

Μεγάλο ποσοστό ανακαινίσεων έχουν ως βασικό κίνητρο την αισθητική αναβάθμιση κατοικίας η επαγγελματικού χώρου. Αυτή σχετίζεται άμεσα με την ανάγκη του ανθρώπου να διαβιώνει, να εργάζεται και να κινείται σε ένα όμορφο περιβάλλον εντός (αλλά και εκτός) των κτιρίων. Αυτό γίνεται αντιληπτό ως αναβάθμιση της ποιότητας και του επιπέδου ζωής.

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

Όλες οι επεμβάσεις που αφορούν την λειτουργική αναβάθμιση κτιρίων, συνήθως απορροφούν και το μεγαλύτερο ποσοστό του συνολικού προυπολογισμού. Αυτές συνίστανται από τις εξής κατηγορίες:

  • Αλλαγή διαρρύθμισης των εσωτερικών χώρων. Οι επεμβάσεις αυτές απαιτούν επανασχεδιασμό του χώρου σύμφωνα με νέες ανάγκες που πρόκειται να εξυπηρετηθούν.
  • Αλλαγή η επισκευή Η/Μ εγκ/σεων. Εδώ περιλαμβάνονται οι ηλεκτρικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις του κτιρίου.
  • Επισκευή η ενίσχυση Φερόντων η μη στοιχείων του κτιρίου. Εδώ συμπεριλαμβάνονται βλάβες στον σκελετό του κτιρίου η σε άλλα στοιχεία αυτού όπως τοιχοποιίες, επιχρίσματα και δάπεδα καθώς και όλες οι επεμβάσεις που αφορούν την υγρομόνωση του κτιρίου.