Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται τα ακίνητα προς εκμετάλλευση με βραχυχρόνια μίσθωση. Με βάση την πολύχρονη εμπειρία της σταθερής ομάδας μηχανικών και τεχνικών, προτείνουμε την κατωτέρω επιλογή πακέτων ανακαίνισης:

ΒΑΣΙΚΗ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ

Δίνεται έμφαση κυρίως στην αισθητική.

Αλλαγή κουζίνας & λουτρού με αλλαγή υδραυλικής εγκ/σης.

Έλεγχος ηλεκτρικής εγκ/σης και αλλαγή γραμμών και πίνακα αν χρειάζεται.

Χρωματισμοί εσωτερικών χώρων.

Βασικό κόστος 8.000€ [αφορά διαμερίσματα 50-80 μ2 με ένα λουτρό].ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ

Περιλαμβάνει πέραν της βασικής ανακαίνισης και αντικατάσταση κουφωμάτων.

Βασικό κόστος 14.000€  [αφορά διαμερίσματα 50-80 μ2 με ένα λουτρό].ΟΛΙΚΗ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ

Περιλαμβάνει τις ακόλουθες εργασίες:

Αλλαγή διαρρύθμισης, με καθαίρεση τοιχοποιίας και κατασκευή νέας όπου χρειάζεται, σοβάτισμα τοίχων και χρωματισμοί εσωτερικών & εξωτερικών χώρων.

Αλλαγή κουζίνας & λουτρού με αλλαγή υδραυλικής εγκ/σης.

Αλλαγή πίνακα, έλεγχος ηλεκτρικής εγκ/σης και αλλαγή γραμμών χρειάζεται.

Αλλαγή κουφωμάτων με νέα αλουμινίου (όχι pvc).

Πόρτα ασφαλείας & εσωτερικές πόρτες.

Επίστρωση δαπέδων με πλακίδια.

Βασικό κόστος 22.000€ [αφορά διαμερίσματα έως 80 μ2 με ένα λουτρό].