Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται τα ακίνητα ιδιοκατοίκησης η μακροχρόνιας μίσθωσης. Είναι απαραίτητη η επίσκεψη μηχανικού η τεχνικού κατά περίπτωση για τον προσδιορισμό της έκτασης των απαραίτητων εργασιών ανακαίνισης που θα γίνουν.

Οι βασικοί άξονες αναβάθμισης είναι:

Αντικατάσταση υδραυλικών εγκαταστάσεων

Αντικατάσταση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων

Βελτίωση μονωτικού κελύφους κατασκευής

Αντικατάσταση λουτρού

Αντικατάσταση κουζίνας

Ντουλάπες

Επίστρωση δαπέδων με πλακίδια & πατώματα

Χρωματισμοί