Τα καταστήματα και τα γραφεία εξετάζονται ως χώροι με προτεραιότητα στην αισθητική αναβάθμιση.

Σε πρώτο στάδιο ελέγχεται η νομιμότητα του χώρου και της χρήσης του.

Στην επόμενη φάση ελέγχουμε το επίπεδο θερμικής άνεσης του χώρου και καθορίζεται το επίπεδο ενεργειακής αναβάθμισης που θα φέρει τα επιθυμητά επίπεδα θερμοκρασίας και υγρασίας, εξασφαλίζοντας ευχάριστη παραμονή.

Ο σχεδιασμός του χώρου υλοποιείται και παρουσιάζεται σε  δισδιάστατη απεικόνιση (2D) , εικόνες φωτορεαλισμού (3D) η video, ανάλογα με τον προϋπολογισμό του έργου.

Κατόπιν αυτοψίας του χώρου και επικοινωνίας με τον κύριο του έργου, δύναται να καθορισθεί το κόστος ανακαίνισης καταστήματος η γραφείου.