Για τις μονοκατοικίες ισχύει η ίδια τεχνική & οικονομική προσέγγιση με τα διαμερίσματα με επιπλέον μελέτη περιβάλλοντος χώρου καθώς και έλεγχος ταράτσας η στέγης για θερμομόνωση και υγρομόνωση. Το κόστος καθορίζεται μετά από αυτοψία και συνεννόηση με ιδιοκτήτη για τις ανάγκες και το επίπεδο ανακαίνισης της μονοκατοικίας.