Η ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου έχει ως στόχο την βελτίωση του κελύφους και την αντικατάσταση των ανοιγμάτων του κτιρίου με γνώμονα τη βέλτιστη απόδοση αυτού. Ως αποτέλεσμα έχουμε τη μείωση της καταναλισκόμενης ενέργειας που απαιτείται για την θερμική άνεση εντός των χώρων του κτιρίου.

Σε κάθε έργο η ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου προβάλλει πλέον ως προτεραιότητα καθόσον τα επόμενα χρόνια θα αποτελέσει το κρίσιμο μέγεθος για την χρήση, την εκμετάλλευση και την αξιοποίηση του ακινήτου.