Οι εργασίες επισκευής που αναλαμβάνουμε για ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις είναι:

Υδραυλική εγκ/ση η επισκευή:

  • Ύδρευση
  • Αποχέτευση
  • Αποχέτευση ομβρίων

 

Ηλεκτρική εγκ/ση η επισκευή:

  • Κατοικιών & επαγγελματικών χώρων
  • Υλοποίηση διατάξεων φωτισμού
  • Εγκ/ση συστημάτων ασφαλείας & τοπικών δικτύων