Στον τομέα των κατασκευών η οργάνωση του τεχνικού προσωπικού αναλύεται σε τρείς κατευθύνσεις:

  • Οργάνωση – επίβλεψη εργοταξίου νέων κατασκευών
  • Οργάνωση – επίβλεψη συνεργείων αναβάθμισης υπαρχόντων κτιρίων

Κάθε περίπτωση έργου δεν αντιμετωπίζεται ως μια ολότητα με επικάλυψη αρμοδιοτήτων μη εξειδικευμένων τεχνιτών. Έχοντας πολλές φορές η ποιότητα υποταχθεί στην πειθώ των λόγων, οι κακοτεχνίες είναι αυτές που μένουν πολλές φορές σαν κουσούρι και υπενθύμιση των λαθών. Ένα έργο πρέπει να αναλύεται στα επί μέρους στάδια με την παράλληλη αναζήτηση εξειδικευμένου και έμπειρου τεχνίτη για κάθε ένα από αυτά. Αυτός ο τρόπος οργάνωσης μας οδηγεί σε καλύτερο έλεγχο της ποιότητας κατασκευής αλλά και μείωση του κόστους σε αντίθεση απ’ ότι εκτιμάται συνήθως.