Κάθε νέα κατασκευή η ανακαίνιση κτιρίου (κυρίως αισθητική) αναπαρίσταται ψηφιακά μέσω εικόνων η βίντεο κατόπιν αιτήματος και συμφωνίας με τον κύριο του έργου. Η διακόσμηση των χώρων σε επίπεδο επιλογής υλικών & χρωμάτων καθώς και διαμόρφωσης όγκων και σχημάτων ενσωματώνεται σε μελέτη φωτορεαλισμού. Αυτή υλοποιείται και παρουσιάζεται από εξειδικευμένο συνεργάτη της επιχείρησης μας.