Στον τομέα των μελετών η ομάδα των συνεργατών καλύπτει όλες τις απαραίτητες μελέτες για την κατασκευή νέων αλλά και την αναβάθμιση υπαρχόντων κτιρίων. Συγκεκριμένα:

  • Αρχιτεκτονική σχεδίαση – φωτορεαλισμός
  • Στατικός σχεδιασμός
  • Κενάκ
  • Ηλεκτρομηχανολογικός σχεδιασμός
  • Ρυθμίσεις ακινήτων
  • Οικοδομικές άδειες

Στον τομέα αυτό τίθεται ως στόχος η αποστασιοποίηση απο την συνήθη πρακτική της γενικότητας της μελέτης και η αποτύπωση  στον μέγιστο δυνατό βαθμό των πραγματικών αναγκών που θα εξυπηρετήσει το κτίριο, χωρίς αλλαγές στην φάση της κατασκευής. Τούτο επιτυγχάνεται με πληρέσταση ενημέρωση αλλά και συνεχή επικοινωνία με τον κύριο του έργου.