Η ρύθμιση αυθαιρέτων κατασκευών, στην παρούσα χρονική φάση αντιστοιχεί στην τακτοποίηση αυτών με τον Ν.4495/17. Αφορά πληθώρα ακινήτων:

  • Αυθαίρετες κατασκευές σε αυτοτελείς ιδιοκτησίες (η ολόκληρα κτίρια χωρίς σύσταση οριζοντίων/καθέτων ιδιοκτησιών) που αφορά σε τμήμα η το σύνολο αυτών.
  • Αλλαγές χρήσης χώρων
  • Διαφοροποιήσεις σε σχέση με τις οικοδομικές άδειες που εκδόθηκαν γι΄αυτά. Αυτή η περίπτωση περιλαμβάνει αυθαίρετες μικρές αποκλίσεις η κατασκευές, εν αγνοία συνήθως των ιδιοκτητών.

Η ανωτέρω διαδικασία τακτοποίησης είναι προϋπόθεση για οποιαδήποτε συμβολαιογραφική πράξη πέραν της αποδοχής κληρονομιάς.