Η (ηλεκτρονική) τακτοποίηση κτιρίου στην παρούσα χρονική φάση αντιστοιχεί στην ρύθμιση αυθαίρετων κατασκευών με τον Ν.4178/13, πληθώρας κτισμάτων τα οποία παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις σχετικές οικοδομικές άδειες η νομιμοποιήσεις που εκδόθηκαν γι’ αυτά.

Ακολούθως αυτή θα αντιστοιχεί στην ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου που θα αφορά όλες τις αυτοτελείς ιδιοκτησίες και θα είναι απαιτητή σε κάθε συμβολαιογραφική πράξη.